Nástřih hráze neboli epiziotomie je jedním z nejčastěji používaných zásahů v průběhu druhé doby porodní. Ve chvíli, kdy hlavička dítěte naléhá na poševní vchod rodičky, lékaři často z několika důvodů ženě při kontrakci nastřihnou hráz. Ale je to opravdu správně? Nejsou ženy již schopné porodit dítě bez tak velkého zásahu do těla?

Proč?

Toto umělé zvětšení poševního vchodu umožní snazší průchod hlavičky ven na svět. Jako nejčastější důvod použití epiziotomie je používán argument menšího poranění ženy a urychleni porodu.

A je to tak?

V případě, že by epiziotomie nebyla použita a ke zranění nakonec opravdu došlo, je pravděpodobné, že rána nebude tak velká jako samotný nástřih a navíc se bude jednat o přirozeně vzniklou trhlinu, která se vyskytuje v místech nejtenčích a vyhýbá se např. žílám apod. Co se týče urychlení porodu, tak k tomu zajisté dojde, ale o velmi zanedbatelnou část, jde o pár kontrakcí navíc, při kterých se hráze postupně napíná a připravuje na průchod hlavičky miminka. Ve finále tedy k žádnému poranění dojít nemusí nebo jenom ke kosmetickému, které v budoucnu negeneruje žádné další obtíže.

A bolí to?

Mnoho žen navíc nástřih hráze vnímá jako velmi bolestivý ačkoliv mnoho lékařů tvrdí, že při kontrakci žena nástřih prakticky necítí. Velmi nepříjemnou a zdlouhavou částí je následné šití nástřihu. Rekonvalescence po nástřihu může trvat velmi dlouho, některé ženy i rok po porodu pociťují ne komfort či dokonce bolest při pohlavním styku, pro některé je na dlouhou dobu zapovězen. V pozdějších letech mohou mít ženy po nástřihu hráze problémy s inkontinencí neboli se samovolným únikem moči.

Nástřih je nepřirozený

„Kdyby příroda chtěla, aby se nám porodní cesty uměle zvětšovaly, tak bychom asi měli něco jako zip…“ říká přední česká porodní asistentka Ivana Königsmarková. Nástřih je jednoduše nepřirozený a každá žena, která se ho obává, může navíc svoji hráz předem různými technikami připravit a ještě více si zajistit hladký průběh závěru porodu.

Odpovědi na všechny otázky najdete v našem kurzu.